Anton Westerlaken Overleden (62)

3 jaar ago Mitchel Plazier 0

De bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis en voormalig vakbondsbestuurder Anton Westerlaken is op 62-jarige leeftijd overleden. 

Geschiedenis van Anton Westerlaken

In 1986 trad Anton toe als lid van het bestuur van de christelijke werknemersorganisatie, de CNV. In 1992 voltooide hij de studie rechten, waarmee hij bestuursvoorzitter van het CNV werd. Toen Anton de functie bekleedde hield hij herhaaldelijk een pleidooi over de eigen verantwoordelijkheid van werknemers en ging discussies over de verlaging van het minimumloon en de beperkingen van de koopkracht niet uit de weg. Zelfs in de politiek werd vaak gesproken over ‘het plan van Westerlaken’.

Sinds het aantreden van Anton verbeterde de band tussen het CNV en de FNV aanzienlijk. De FNV is een aanzienlijk grotere vakbond, Anton trok samen met het FNV op tegen het beleid van het eerste paarse kabinet. Anton was zes jaar lang bestuursvoorzitter van de vakbond CNV. In die tijd groeide het ledenaantal van 45.000 naar 365.000. In december ’98 werd Anton opgevolgd door Doekle Terpstra.

In november 2007 werd Anton lid van de Raad van Bestuur bij het universitair medisch centrum Erasmus MC. Bij deze functie had hij onder meer de portefeuilles patiëntenzorg, nieuwbouw en huisvesting in beheer had. In januari 2012 werd Anton uitgeroepen tot bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, het ziekenhuis had toen grote problemen. Anton moest de orde op zaken stellen omdat er in 2011 een uitbraak van de Klebsiella Oxa-48-bacterie was die tot grote medische risico’s leidde.

Anton moest in aan het eind van 2016 zijn functies neerleggen wegens een ziekte, waaraan hij op 31 maart 2017 overleed.