Politicoloog Benjamin Barber Overleden (77)

De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber is op 77-jarige leeftijd overleden. Benjamin overleed aan de gevolgen van kanker, die een paar maanden geleden geconstateerd bij hem werd. 

Geschiedenis van Benjamin Barber

Benjamin was een adviseur voor Bill Clinton in zijn presidentscampagne, hij was niet alleen voor Bill Clinton adviseur maar ook voor verschillende politieke partijen. Hij publiceerde naast zijn adviseurscarrière ook verschillende boeken, hij bracht de bestseller Jihad vs McWorld op de markt. In dit boek beschrijf hij hoe de twee verschillende krachten als hyperkapitalisme en religieus fanatisme een bedreiging zouden kunnen vormen voor de democratie.

In het jaar 2013 verscheen het boek If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities. Hierin voorspelde Benjamin een wereld waarin de burgemeester en de stadsbesturen door de aanhoudende verstedelijking een steeds belangrijkere rol op zich krijgen. In 2016 werd er in Den Haag tijdens het Wereldparlement van Burgemeesters in het leven geroepen, dit werd gemodelleerd naar de ideeën van Benjamin Barber.

About The Author